Ingen utsatt rivefrist for Bislingen

Ingen utsatt rivefrist for Bislingen

Formannskapet i Lunner kommune fastholdt i møte 24.09.2015 kravet om at ruinene på Bislingen skal være revet innen 31.12.2015.

Eieren av Bislingen Eiendom hadde nok en gang bedt om utsettelse.

Oppland Arbeiderblad refererer vedtaket 25.09.2015 http://www.oa.no/nyheter/hadeland/utsetter-ikke-fristen-for-riving-av-bislingen/s/5-35-167681

 

Tags: 
Kategorier: