KUL-TURORIENTERING I TRAKTENE RUNDT MYLLA

KUL-TURORIENTERING I TRAKTENE RUNDT MYLLA

Kul-turorientering er et upretensiøst initiativ fra og for glade markabrukere og medlemmer i Mylla Løypeforening. Vi har samlet en del informasjon og historier om plasser, topper, kulturminner og steder som har stor interesse for turfolket i området. Det har ikke vært enkelt å finne frem stoff om historien og livet her i Myllatraktene, men vi har klippet og limt og sakset fra mange ulike kilder. Skulle du kjenne til flere detaljer eller historier om plasser i området, tar vi med glede imot tips. Kom gjerne med forslag til nye poster også.

Vi har lagt opp til en kombinasjon av tur og kultur, og håper mange benytter anledningen til å bli litt bedre kjent i denne delen av Marka. Bruk gjerne litt tid både på turen og på postene.

For den observante turgåer er det flere rester av gamle rydningsrøyser og ringmurer etter tidligere aktivitet i området. Stedene har mange kvaliteter for den som bruker litt tid.

Vi takker Solfrid Myhre ved Hadeland Bergverksmuseum på Grua for bidrag som har forbedret postbeskrivelsene og historiene vi presenterer. God tur!

Hilsen Kulturorienteringskomiteen i Mylla Løypeforening

Inger Johanne Wiese, Margarete Wiese, Anne Sønstevold og Jakob Skogseid

Last ned og skriv ut kartene og postbeskrivelsene og kom i gang.

Dersom du lastet ned forrige barmarkssesong så er det nå flere nye poster og kartpakkene er endret pr juni 2017, så last ned på nytt.

Oversiktskart - Viser alle postene og områdene Kul-Turorienteringen strekker seg over. Nytt juni 2017

Kart 1: Postbeskrivelser Postene 1 Skjerpemyr/Ristirauvfjellet, 19 Bjørnhjellen, 20 Grønntjern, 21 Fjellsjøhøgda, 22 Bislingsetra, 28 Syljusetra, 36 Nordstrand skole, 37 Muttagruven og Muttatjern, 38 Malmgruben, 39 Kalkovnen, 40 NSB’s tidligere granittbrudd på Grua

Kart 2: Postbeskrivelser Postene 1 Skjerpemyr/Ristirauvfjellet, 2 Kalstad, 3 Skillebekk, 4 Vestre Hakkim,  5 Svart-marmorbrudd, 6 Nedre Karlstjern/Skjerpelykkja, 7 Brattholt, 8 Brattvoll, 16 Kollern, 17 Åssjøsetra, 19 Bjørnhjellen,  20 Grønntjern, 21 Fjellsjøhøgda, 22 Bislingsetra, 23 Kastesteinene, 34 Ballangrudseterhøgda, 35 Marmorbrudd ved Stormyra, 36 Nordstrand skole

Kart 3: Postbeskrivelser Postene 8 Brattvoll, 9 Sindersetra, 10 Lamanshaugen, 11 Svarttjernshøgda, 16 Kollern, 23 Kastesteinene, 29Korsgranbråten , 30 Mil.org Cella ved Svarttjernet, 31 Finnerudsetra, 32 Øvre Vangsetra, 33 Slåttbråtan, ‘Bygata i nord’, 34 Ballangrudseterhøgda

Kart 4: Postbeskrivelser  Postene 19 Bjørnhjellen, 20 Grønntjern, 21 Fjellsjøhøgda, 27 Båhussetra, ‘Bygata I sør’, 28 Syljusetra

Kart 5: Postbeskrivelser Postene 14 Holoasetra, 15 Roenseter, 16 Kollern, 18 Elgstøa, 19 Bjørnhjellen, 20 Grønntjern, 21Fjellsjøhøgda, 23 Kastesteinen, 26 Katnosa, 27 Båhussetra, ‘Bygata i sør’, 28 Syljusetra

Kart 6: Postbeskrivelser Postene 11 Svarttjernshøgda, 12 Pershusfjellet, 13 Finnstad, 14 Holoasetra, 15 Roenseter, 16 Kollern, 23 Kastesteinene, 24 Tjuvholmen, 25 Port Arthur, 29 Korsgranbråten, 30 Mil.org Cella ved Svarttjernet

Til slutt kan du sette sammen kodene og løse rebusen - det står en kode på hver post - noter den. Send svaret sammen med navn og alder til Mylla Løypeforening ved jakob@skogseid.no

Kom gjerne med innspill og respons ved å bruke kommentarfeltet under artikkelen. Du må ha opprettet en bruker og være innlogget for å kunne skrive innlegg der.

Og her finner du mer lesestoff som er relevant for Kul-Turorienteringen:

Om Bernhard Herre

Om Bygata

Om Geologi og gruvedrift

Om Markaskolene

Om Myllsvassdraget - tekst fra Lunner Historielag

Om Nordmarka i verneperspektiv

Om Skogfinner og finneplasser

 

Kategorier: