Løype- og føremelding 22.12.2017

Løype- og føremelding 22.12.2017

Hei 
Fortsatt lite snø
Ingen nedbør av betydning siste uke. Den uanmeldte snøen som kom forrige lørdag reddet skiføret, heldigvis.

Været de siste dagene har vært preget av mildvær i høgda og langt kaldere i de mer lågtliggende områdene. Det betyr at skiløypene over topper, åser osv. og særlig i sør- og vestvendte lier har fått gjennomgå. Mange plasser er det isete og svært lite snø. Løypene er gjennomgående best i noe lågere områder og i øst- og nordhellinger. Jeg gikk en liten runde i ettermiddag; fra Myllsdammen til Tversjøen, over til Gjerdingen og opp til Bislingen og ned igjen til dammen. Løypene i Kalvedalen og fram til Gjerdingen var veldig fine, men fra Gjerdingen og opp til Bislingen ble det mer og mer isete jo lenger opp jeg kom. Oppe på Bislingsflaka er det nesten bart og bare is, slik Arild også har skrevet. Det er veldig fine løyper fra dammen og fram til Åssjøkrysset og også brukbart fram til snuplassen for tømmerbilene. Resten av strekningen fram til Trantjern er ikke å anbefale. Da vil jeg heller anbefale å gå på Mylla.

Det er meldt mildvær og vestlig vind i morgen. Det vil tære ytterligere på føret på utsatte plasser. Det kan imidlertid se ut for at det kommer litt snø i morgen kveld som kanskje kan rette opp skadene fra mildværet. Framover er det meldt kaldere vær og med utsikter til snø på tirsdag.

Smørningstips for i morgen: Litt grunnklister som legges på og kjøles ned. Et bra lag med universalklister legges på deretter. Denne klisterputa dekkes med en tørrvoks (Blå ekstra) etter nedkjøling. Behovet for tørrvoks må vurderes etter temperatur og vær for øvrig i morgen. Det kan godt være at det blir reint klisterføre.

Mylla løypeforening ønsker med dette alle sine medlemmer en god jul!

En kommer tilbake med en ny melding i romjula - noe avhengig av hvordan snøforholdene endrer seg.

God tur!

Vennlig hilsen
Olaf Godli