Vår/min støtte til Mylla Løypeforening sesongen 2017/2018

I fjor kjørte vi de første løypene 6. November. Mildvær gjorde sesongen utfordrende,
men etterhvert som vinteren tok grep ble det mye løypekjøring. Aller siste løypekjøring
opp Bislingbakkene var 12. mai. Variable snøforhold gjør at vi nå jobber enda mere
med grunnforholdene i våre ca. 90km med løypetraser. Begge dugnadene i år prioritert
derfor underlag og rydding langs løypene.

Som mange sikkert har fått med seg, har Jevnaker Almenning utført veiarbeider langs
Myllaveien syd. Veien oppgraderes med grøfting og grusing og det tas ut tømmer langs
veien. Det vil være utkjøring av tømmer frem til jul, etter det blir det løypekjøring på et
enda bedre underlag. Vi har i den forbindelse også fått en bedret trase ut på Trantjern
og vi setter opp en krakk der - et flott pausested. Av andre større arbeider, jobber vi
med ferdigstilling av ny trase for stormaskin helt ned til Grua. Tidligere var strekningen
Mutta-Grua kun mulig for scooter kjøring.

Kulturorientering er et positivt initiativ som ble startet opp sommeren 2016. Vi har et
40 talls poster satt ut med beskrivelse og litt om postens kulturhistorie. Mer om
Kulturorienteringen finner du her: http://mylla-løypeforening.no/blog/kul-turorientering-i-traktene-rundt-mylla

Det gleder styret at vi har slik entusiasme i foreningen, både når det gjelder
dugnadsinnsats og bidrag, ta gjerne en titt på facebook eller hjemmesiden http://mylla-
løypeforening.no/ der det er lagt ut bilder og tekst for de aktivitetene vi har.

Vi takker igjen for tidligere års bidrag og håper du nok en gang er med og bidrar til
flotte skiløyper i Mylla området. Siste års regnskap viser at givergleden holder stand -
det koster å preparere skiløyper! Samtidig vil vi oppfordre alle til å fortelle om Mylla
Løypeforening slik at vi får nye medlemmer, spesielt i de nye hytteområdene. Vi håper
dere lar „jungeltelegrafen“ gå om løypeforeningens arbeid.

Det er selvfølgelig mulig å betale inn ditt bidrag via hjemmesiden, med kredittkort eller
vipps. Ved registrering der, husk å legge inn navn og adresse, mailadresse samt hyttas
gnr/bnr. På denne måten holder vi all info oppdatert og vi får deg med i de ukentlig
medlemsbrevene som sendes ut i skisesongen.
Men du kan også gjøre som tidligere; å betale over nettbanken til;

Mylla Løypeforening
Jarle Sundelin
Grottenveien 7
1177 Oslo
kto 2220 12 89223

Vipps nr. 18868 eller Mylla Løypeforening
Husk å oppgi navn og epost-adresse
Vi ser frem mot en lang skivinter på Mylla!!!

Med vennlig hilsen
Mylla Løypeforening
styret

Det er aktivitet i løypene også i november. Bildet er fra en "mini-dugnad" 18. november der løypekjørerne Arild Bernstrøm, Stian Hauger og Bjørn A. Madsen (også fotograf ) rydder løypa ved Muttatjernet.

Kategorier: