Generelt

NY BRU OVER MYLLSELVA

Foto: Vegar Hagen

Gravemaskinen jobbet i går for ny bru over Myllselva ved utløpet av Fløyta. Allerede i dag er løypebas Arild ute med gressfrø så sporene etter maskinen forsvinner raskt.

Les mer →

BYGGESTART FOR BISLINGEN KAN BLI NESTE ÅR

Et krav om at anlegget skal tilkoples offentlig vann- og avløpsanlegg skal videre erstattes med en åpning for andre løsninger som også inkluderer mange av hyttene på Mylla. Men i så fall skal denne løsningen konsekvensutredes.

Les mer →

GRØNT LYS FOR BISLINGEN I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Fylkesmannen er ikke helt fornøyd: 26.09.2013: Vil ha bedre plan for Bislingen naturhotell

Les mer →

RESTAURERING OG OPPGRADERING AV TVERRSJØSTALLEN

FOTO: Thomas Knutzen

Les mer →

ÅPENT MØTE OM UTBYGGINGEN PÅ BISLINGEN

Veien opp til Bislingen er solid stengt.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til 1. september. Nytt siden første offentlige ettersyn er bla at leilighetsbyggene er fjernet og at planforslaget vises/presenteres via gode illustrasjoner i nær- og fjernvirkning.

Les mer →

DUGNAD OG ÅRSMØTE

Arild og Øivind har kjørt fram stokker som skal bli bru over bekken i enden av Fløyta.

Mylla løypeforening minner om: 

Les mer →

1. MAI 2013 STRÅLENDE MORGEN, NYPREPPA LØYPER.

Bildet tatt av Arild Bernstrøm i Åsjøveien 1 mai kl 07.20. Skiløper Hans Olav Molden nyter nypreppet løype.

Les mer →

FAMILIEDAG PÅ SKJERPELYKKJA

Foto: Tore H. Rasmussen.
 

Les mer →

Om oshull i bladet Hadeland (sistesiden)

Den 5. mars 2013 trykket Hadeland dette fra en innringer:

På tråden
Legg om løypetraseen

Mylla: – Jeg ser at det skrives om oshull på Mylla. Hvorfor legges ikke bare løypa om? Og så oppfordrer man til at ungene skal være forsiktige, men alle vet jo at de er nysgjerrige og skal se, sier skiløper på Mylla.

8. mars 2013 sto svaret fra løypebas Arild Bernstrøm:

På tråden
Om oshull igjen

Les mer →

NYE LØYPEKART

Foto: Lene Li Dragland

Les mer →