Medlemssider

Dugnad og årsmøte

Mylla løypeforening avholder dugnad i løypene samt årsmøte lørdag 1. oktober.

Dugnaden starter kl 10.00. Frammøte ved Myllsdammen.

Årsmøtet starter kl 16.00.
Frammøte til årsmøtet ved parkeringsplassen ved brua over Smaugbekken, mellom Kalrasten og Beltern

Styret håper flest mulig har anledning til å delta denne dagen.

Jeg kommer tilbake med mer informasjon seinere i september.

Vennlig hilsen
Olaf Godli

Les mer →

Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Mylla løypeforening avholdes lørdag 4.desember 2010 kl 16.00 på skihytta til Svea skilag Les innkalling og forslag til vedtektsendringer på medlemssiden. Bilder fra siste dugnad ligger nå i galleriet.

Les mer →

Bli medlem, støtt Mylla Løypeforening

Mylla Løypeforening er en idealistisk forening hvor alt arbeidet baseres på frivillig innsats. I tillegg til økonomisk støtte fra hytteeierne, fastboende, kommunene, Skiforeningen og sponsorene legges det ned tusenvis av dugnadstimer i arbeidet med løypene i området.

Utbedring av løypenettet organiseres av foreningens styre og utføres på dugnad. Dette arbeidet gjøres også i tett samarbeid med Skiforeningen, lokale skilag, grunneierne og kommunene på Hadeland.

Les mer →

"Som tidligere varslet vil det bli avholdt dugnad i skiløypene og årsmøte 20. september

Frammøteplass i forbindelse med dugnaden er som i tidligere lagt til parkeringsplassen ved Myllsdammen kl. 10.00. Møt fram i god tid!

Det er mange oppgaver som skal utføres denne dagen og dugnadssjef Tore H. Rasmussen trenger 50 personer som kan betjene en motorsag, en greinsag eller en kraftig greinsaks. Alle som har høvelige redskaper må ta med disse. Nærmere informasjon om de ulike oppgavene vil bli gitt ved frammøte.

Les mer →