Løype- og føremelding 14.02.2008

«Melding sendes ut allerede på torsdag fordi jeg ikke vil ha tilgang til nettet på fredag.
Ingen nedbør de siste dagene. Løypene står svært bra etter sist helg og det er svært bra skiføre om dagen. Det meldes om forholdsvis kaldt vær til og med lørdag, omslag til mildvær fra og med søndag. Ut fra varselet i dag vil dette mildværet holde seg hele uka som kommer, med muligheter for litt nedbør midt i uka, blanding av snø og regn.
Alle løyper som kjøres med løypemaskin vil bli kjøret i morgen, fredag. Unntakene er løypa ned til østre Jevnaker og ned til Kalvsjø som er kjørt tidligere. Sporene i deler av disse løypene er frisket opp med scooter. (Løypa ned til Muttatjernet vil også bli kjørt)
Scooterløypene over vannene vil i utgangspunktet ikke bli kjørt fordi det er for hardt for scooterne. Det vil evt. bli vurdert å sette nye spor ved siden av traseen.
Skileikbakken i Skjerpelykkja er preparert og i svært fin stand.
Det ligger an til svært fine forhold de første par dagene. Håpet er at det ikke blir så mildt som varselet faktisk angir fra søndag og utover.
Smøretips. Snøen er grovkornet og omdannet etter mildværet sist helg. Dette gir et svært raskt og lett føre. Slitasjen er stor på smørningen.
Anbefalt smørning pr. i dag er: Grunnklister (avkjøles)
Universalklister (ulike varianter som for eksempel Swix VM-klister eller Rode Multigrade. Det sistnevnte tåler noe mer kulde enn førstnevnte før det fryser og blir glatt)
Dekke universalklisteret med tørrvoks, vanlig blå/blå Ekstra.
Ved kjøp av nye ski blir sonen hvor festevoksen skal sitte avmerket på skiene. Det lønner seg å ”rubbe” opp skisålen i denne sonen forsiktig med et sandpapir (100) før en starter å legge på smørning. Dette øker kontaktflaten mellom skia og smørningen vesentlig og smørningsslitasjen blir mindre. På eldre ski uten avmerket smøresone må en forsøke å finne ut av hvor langt framover det er hensiktsmessig å trekke smørningen før festesmørningen går over til å bli en brems på gliden. Normalt vil en avslutte smørningssonen bakover på skia i høgde med hælen. Stive ski og/eller liten kraft i frasparket krever lengre sone for festevoks. Her må den enkelte prøve seg fram.
Værvarselet for dagene framover antyder behov for mjukere klistervarianter etter hvert. Pga. vinterferien vil en komme tilbake med nye meldinger over helga.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42»

Del denne siden!

Skriv en kommentar