Løype- og føremelding 07.03.2008

«Alle løyper, maskinløyper og scooterløyper, er kjørt i løpet av torsdag og fredag. Det er p.t. svært fine forhold med realt ”blåføre”.
Det ventes litt nedbør som snø i kveld, forbigående temperaturstigning i natt, men fortsatt minusgrader lørdag morgen. Ny temperaturstigning utover lørdag og mer nedbør i form av sludd og regn. Det ser ut som det vil holde seg på pluss-siden mht temperatur og at nedbøren som varsles for søndag fortsatt vil komme som regn eller sludd.
Løypene vil bli kjørt på nytt i løpet av helga dersom det blir behov for det. Dette blir vurdert fortløpende.
Smørningstips: Vurder evt. snøfall, temperatur og luftfuktighet. Det ser foreløpig ut til å kunne være aktuelt med voks først på lørdag, prøv VR50/VR55. Værvarselet indikerer behov for ”varmere” vokser utover dagen, evt. en overgang til klister, avhengig av temperatur og form på nedbør. Prøv i det lengste å bruke voks før det byttes til klister. Fallende og til dels våt snø i kombinasjon med klister gir gode muligheter for ising under skiene, hvert fall på lørdag. Varselet for søndag indikerer behov for våtsnøklister (rødt klister), men dette må vurderes av den enkelte.
Mylla løypeforening minner om arrangementet i Skjerpelykkja palmesøndag. Jeg kommer tilbake til dette.
Vennlig hilsen
Olaf Godli
Tlf.: 24 14 89 53 / 97 54 61 42»

Del denne siden!

Skriv en kommentar