12 ETASJERS HOTELL PÅ BISLINGEN? 05.05.2010

De nye eierne av Bislingen vil bygge hotell og vindmølle. Les hva Aften skriver, og gi din kommentar til avisen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3637979.ece
Bladet Hadelands omtale av planene om panoramahotell:
http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article5109467.ece
Bladet Hadeland skriver 8. november 2010 at i en uttalelse til Miljøverndepartementet antyder Fylkesmannen i Oslo og Akershus at markagrensen bør utvides til å omfatte Bislingstoppen:
http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article5376140.ece
Lunner kommune la 12. november 2010 ut lenke til Snøhettas fortelling om prosjektet på Bislingen:
http://www.lunner.kommune.no/interessert-i-bislingen.4842322-129913.html
Forslag til planprogram lagt ut av Lunner kommune mars 2011 – lenken er fjernet fra kommunens hjemmeside.
Fylkesmannens kommentarer til varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogrammet publisert 29.4.2011:
http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=2198&amid=3507965

Del denne siden!

Skriv en kommentar