Løype- og føremelding fredag 16. desember 2011

«Det har kommet ca 5 cm snø i dag. Denne snøen freses inn/blandes med den mer grovkornede snøen etter mildværet. Temperaturen er på tur nedover og det ligger an til kjempeforhold i helga.
Arild har kjørt hele løypenettet, altså også over Ballangrudhøgda, unntatt strekningen fra Grøntjernet (”Milorgkrysset”), over Bislingen og ned til rundløypa i Formoløypa. Syljusæterløypa er ikke kjørt, heller ikke traseene som går over vann. Enkelte plasser er det litt lite snø og en delmindre bekker går fortsatt åpne. Arild har brukt mye tid på å lukke disse.
Smørningstipset kan være litt usikkert. Dette henger sammen med hvor grovkornet snøen evt. har blitt etter mildværet og hvor stor effekt nysnøen får på føret. Det kan være lurt å smelte under et godt lag med voks som slitelag for dagens festevoks, evt et tynt lag med grunnvoks. Ta utgangspunkt i Blå ekstra og ta med voks for både mildere og kaldere føre.
Framover er det meldt kaldere vær og litt snø. Skiføret i jula er med andre ord sikret.
Vennlig hilsen
Olaf Godli»

Del denne siden!

Skriv en kommentar