Løype- og føremelding 17.02.2012

«Noe nedbør siste uke. Nykjørte løyper i går kveld. Arild fortsatte kjøringen i dag for å komme rundt hele nettet. Scooterløyper over vannene kommer på plass etter hvert. Det er meldt mer nedbør i morgen, noe vind og temperaturstigning. Usikkerhetsmomentet er hvorvidt nedbøren kommer som snø eller regn. Temperaturvarselet indikerer i hvert fall at føret blir noe mer problemastisk i morgen enn tidligere i vinter. Løypene vil bli kjørt på nytt etter nedbøren i morgen. Arild vurderer dette fortløpende.
Smørningstipset er litt mer usikkert, som sagt: Så lenge temperaturen holder seg under 0 grader vil kombinasjoner av VR 50/55/60 kunne gå greit. Økende siffer med økende temperatur. Behovet for smørning må vurderes ut fra hvor my snø som kommer, trafikken i løypene osv. Det beste rådet er å ta med flere vokser og begynne med den kaldeste som en trur kan gå og deretter justere oppover dersom skiene ikke sitter. Fuktig/våt fallende nysnø er det vanskeligste føret av alle, fordi marginene er så små mht. til å gjøre et helt riktig valg av smørning. På ettermiddagen i morgen kan det være at enda mjukere vokser enn VR 60 må nyttes.
På søndag ligger det an til et realt, enkelt føre igjen, mye likt det vi har hatt så langt i vinter.
Hadeland Gjensidige Brannkasse støtter Mylla løypeforening.
Husk luer og grasrotandelen til MLF ved tipping
Vennlig hilsen
Olaf Godli»

Del denne siden!

Skriv en kommentar