Løype- og føremelding 22.03.2012

«Denne ukens melding kommer også på torsdag. Se melding fra Arild i går.
2012-03-21, 07:59 Nordmarka nord (arildb) +4 på Svea/Mylla. Traseen som ble preppet igår fra Nordstrand til Trantjern er tilrettelagt for skøyting og klasisk hele veien. Brua i Laubekkmyra står under vann, mulig det er beveren som er årsaken, skal finne ut av det idag. Fortsetter vannet å stige blir det ingen løypeprepp mellom Nordstrand og Mylla. Ingen prepp før til helgen.
Arild vil kjøre enten fredag ettermiddag eller lørdag morgen samt søndag morgen. Det er bare mulig å kjøre strekningen Myllsdammen – Trantjern samt løypa opp mot Åssjøen, inkludert rundløypa i Formoløypa.
Det er meldt fortsatt mildt vær den siste uka før påske, med plussgrader stort sett hele døgnet i gjennom. Farten på snøsmeltingen øker og det er pr. i dag høgst usikkert om det vil være skiføre til påske.
Smørningstips: Grunnklister med universalklister og rødt klister.
Vennlig hilsen
Olaf Godli»

Del denne siden!

Skriv en kommentar