BAKGRUNN OG HISTORIEN TIL MYLLA LØYPEFORENING

Slik var første utgave hjemmesiden til MLF:
Høsten 2003 ble det tatt initiativ til å vurdere om noen kunne gjøres for ytterligere å forbedre løypeutvalget og samordne det fire forskjellige lag med snøscootere og Skiforeningen hadde gjort av løypepreparering de siste årene i området rundt og nord for Mylla.
Vi ble stilt overfor noen realiteter:• Skiløyper trenger mye snø før de kan benyttes• Skiløyper er lite barnevennlige og ikke godt egnet til bruk av pulk.• Skiløyper hadde ”farlige” utforkjøringer.• Skiløyper var for isete etter mildvær, drypper bl.a. fra grener.• Skiløyper ble ”for trange” p.g.a. grener som vokser.• Bedre tilknytning til nærområder som Kalvsjø, Grua, skianlegget til Svea Skilag og Østre Jevnaker• Vannene med til tider mye overvann og som av sikkerhetsmessige grunner kun kan kjøres med snøscooter.
Skiforeningen har i Nordmarka nord i dag en løypebas med utgangspunkt fra Harestua/Stryken og en med utgangspunkt fra Ringkollen. Disse to har ikke kapasitet til å preparere og holde vedlike løypenettet rundt og nord for Mylla. Skiforeningen har Nordmarka nord som et satsningsområde.
De første skiltene i nye løyper, i 2004.

Del denne siden!

Skriv en kommentar