Løype- og føremelding 20.4.2013

Løype- og føremelding 20.4.2013

"Nok en føremelding sjøl om snøen har fått alvorlig medfart den siste uken. Det er mange år siden jeg har sett maken til snøsmelting.

Arild har i dag tidlig kjørt nye løyper i vegen fra garasjen og inn til Trantjern og opp Åssjøvegen. Det er også kjørt i vegen opp til Bislingen. Det er foreløpig ingen bare partier i vegen. Det er for mye vann i terrenget til kjøre der, stor sjanse for å dette gjennom snølaget og ned i våt undergrunn.

VÅTSNØKLISTER er smørningen i dag!"
Styret har bestemt dato for dugnad og årsmøte i oktober. Det blir lørdag 19. oktober.
Det kan også være at det blir en dugnadsdag i tillegg. Det kommer vi tilbake til.

God tur.

Vennlig hilsen

Olaf