Høstens dugnader og årsmøte

Informasjon til medlemmene

Velkommen til en ny sesong!

Forrige sesong avsluttet med skiturer der folk ble oppfordret til å holde avstand, men likevel bruke løypene og naturen. Vi har fortsatt en situasjon der avstand til andre er et viktig tiltak for å hindre smittespredning, om enn noe mindre strengt enn i vår. Vi får håpe at tilstanden over tid vil endre seg til det bedre. Det er likevel slik at med fornuft og omtanke så vil det også være mulig å gå på ski til vinteren med dagens smittevernregime.

Første dugnad blir lørdag 26. september. Frammøte ved garasjen kl. 10.00

Neste dugnad blir en måned seinere; 24. oktober. Frammøte ved garasjen kl. 10.00. Samme dag, kl. 16.00, satser vi på å avholde årsmøtet i garasjen på samme måte som i tidligere år. Det kan være at vi må gjøre noen tillempinger for å klare å gjennomføre årsmøtet innenfor smittevernreglene. Det må vi komme tilbake til.

Vennlig hilsen

Olaf Godli

Del denne siden!

Skriv en kommentar