Dugnad og årsmøte lørdag 24. oktober

Lørdag 24. oktober er det igjen klart for dugnad og årsmøte.
Frammøte ved garasjen kl. 10.00 til dugnad. Årsmøtet begynner kl. 16.00.

Ta med høvelige redskaper for en dugnadsdag i skiløypene. Det kan være motorsag, greinsag, greinsakser, øks, spade, spett, krafse osv. Det er ulike oppgaver som skal gjennomføres denne dagen og Tore (leder) vil orientere om oppgavene så snart alle er på plass kl. 10.00.

Ta med matpakke, drikke og gode klær/støvler for å være ute en dag i skogen.

Som varslet vil årsmøtet holdes på klubbhytta til Svea skilag. Der er det tilstrekkelig plass til å gjennomføre et møte som tilfredsstiller kravene i smittevernreglementet.

Møtet begynner kl. 16.00. Lett servering i kjent stil fra kl. 15.30 med pølser, kake/kringle, kaffe og annet drikke. Ingen sjølbetjening, alle vil bli servert etter tur.

Årsmøtepapirene finner du på hjemmesiden.

Det vil bli mulig å følge møtet digitalt ved å koble seg til denne lenken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkzYmQ0MzEtZGFlZi00YWU2LWIzMzgtMjQ4Y2I2YjcyNjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f0e6ba6-dc36-46c2-ab78-4198d8a57a31%22%2c%22Oid%22%3a%22d0300ecf-63ff-48e0-bec7-0abf25ccc2c7%22%7d

Vennlig hilsen

Olaf Godli

Del denne siden!

Skriv en kommentar