Støtte til Mylla Løypeforening sesongen 2020/2021

Støtte til Mylla Løypeforening sesongen 2020/2021

Vinteren har så vidt meldt seg og vi håper vi fremover får stabilt kaldt vær og mer snø. I fjor hadde vi en fantastisk sesong, de første løypene ble kjørt 13. november og den siste kjøringen var 17. mai. Denne rekorden blir vanskelig å slå, men vi satser på nok en lang og snørik vinter.

Variable snøforhold gjør at vi kontinuerlig jobber med grunnforholdene i våre ca 90km med løypetraseer. Begge dugnadene i år hadde godt oppmøte og prioriterte utbedring av underlag, rydding langs løypene og utskifting av bruer. Som mange kanskje har fått med seg, er det aktivitet og planer for bygging på Bislingen. Dette medfører at Bislingveien vil brøytes. Det er derfor startet opparbeidelse av den gamle rødmerka traseen som sammen med Almenningens driftsveier i terrenget blir ny trasé fra Myllsdammen til Bislingen. Med nok snø, kan vi starte løypekjøring der allerede i år. Det er også opparbeidet ny løypetrasé fra Høgnes mot Helgehaugen og som etter hvert skal videreføres vestover mot Lamannshaugen.

På årsmøte den 24. oktober orienterte vi om kjøp av ny løypemaskin. Den er bestilt og blir levert før jul. Maskinen er en Piston Bully 100 og kjøpet er muliggjort av et raust bidrag fra Klaveness Marine. Den gamle maskinen er solgt og skal nå sette skispor i Telemark.  

Kulturorientering er et positivt initiativ som ble startet opp sommeren 2016. Vi har et 50 talls poster med beskrivelse og litt om postens kulturhistorie. Mer om Kulturorienteringen finner du på hjemmesiden. 

Følg oss på Facebook og/eller hjemmesiden mylla-løypeforening.no. Der finnes løypemeldinger, informasjon om arbeidet og aktivitetene samt sakspapirer fra årsmøtene. Løypekartet på siden viser også P-plasser i området. Lurt å se på alternativer til Myllsdammen om det blir like mye besøk her som i fjorårets sesong. 

Vi takker igjen for tidligere års bidrag og håper du nok en gang ønsker å bidra til flotte skiløyper i Mylla-området. Som tidligere har vi ikke noe fast medlemskontingent, men oppfordrer alle til å betale det du mener løypene er verdt for deg og dine. 

Skryt gjerne av Myllaområdet og Løypeforeningen, slik at vi får nye medlemmer. Vi håper dere lar „jungeltelegrafen“ gå om løypeforeningens arbeid, både i lokalsamfunnet og til nye og gamle hytteeiere. 

Du kan gi ditt bidrag på VIPPS 18868 eller til bankkonto 2220 12 89223

Husk å legge inn navn, adresse (også hytta) og mailadresse. På denne måten holder vi all info oppdatert, og du kommer med i de ukentlig medlemsbrevene som sendes ut i skisesongen.

Sees i sporet på Mylla!!!

Med vennlig hilsen Mylla Løypeforening, styret

Store deler av Myllavannet er islagt 1. desember 2020, men svanene har funnet litt åpent vann nedenfor Prinsejordet. Foto: Lene Li Dragland
Beverhytta ved Beltern vokser mens trærne ved Stuttbekken blir færre og færre. Foto: Lene Li Dragland

Del denne siden!

Skriv en kommentar