Løype- og føremelding 08.01.2021

Det ble vinter! 

Det store snøfallet i romjula og vinterkulde i årets første uke har gitt oss en vinter så langt som vi må mange år tilbake for å finne maken til.

Snøfallet skapte noen utfordringer for løypekjørerne mens det stod på, men utfordringene etterpå har blitt, om mulig, enda større pga. alle toppbrekk og nedfall som ligger overalt i løypene. Den siste uke har det vært lagt ned mange timer med å rydde løyper slik at det er mulig for løypemaskiner og folk å komme fram. Skogen er svært snøtung og nedfallene fortsetter og om løypene skal holdes åpne, må arbeidet med å rydde også fortsette. Vi registrerer at mange har bidratt ulike steder med å fjerne det som har falt ned i løypene og det setter vi stor pris på.

Ryddearbeidet er ikke risikofritt og det er faktisk slik at enkelte også opplever at det ikke er helt risikofritt å ta seg en skitur der skogen henger tung over løypa. Alle må være oppmerksomme på dette og vurdere situasjonen. En oppfordring til alle må være at en ikke stopper opp rett under et overheng for å slå av en prat med noen en kjenner eller går sammen med. Fin en plass der dette kan skje på en trygg måte. Sjøl om foreningen bruker mye tid og ressurser på ryddearbeidet, er en oppkjørt løype ingen garanti for at det er helt risikofritt å nytte den løypa.

Løypene over de fleste vannene ble kjørt sist søndag og med den kulden som har vært de siste dagene har alt overvannet frosset til og skapt et godt underlag for løypene. Det er fortsatt viktig at en holder seg til de oppkjørt løypene.

Arild rapporterer hver dag status for løypene. Følge med på denne på hjemmesiden og på Facebook.

Smørningstipset er rimelig enkelt om dagen; god gammeldags blå Swix er et sikkert valg. Det vil komme litt snø natt til søndag, men det skal fortsatt holde seg kaldt og med med noe synkende temperatur igjen utover i uka til godt under 10 minus.

I forbindelse med alt ryddearbeidet nyttes det ulike redskaper og foreningen savner en Husqvarna motorisert greinsag. Dersom noen har sett en slik sag langs løypa, mest sannsynlig langs kanalløypa og nordover til Sørlibakken, så er vi takknemlig for tips om det.

God tur og ta hensyn til de spesielle forholdene som er om dagen!

Vennlig hilsen

Olaf Godli

Del denne siden!

Skriv en kommentar