Ekstra årsmøte 13. mars 2021

Det er innkalt til ekstra årsmøte 13. mars 2021 kl 17:00
På årsmøte 24.10.20 ble det i sak 6 orientert om endring av regnskapsår. Innkalling og årsmøtepapirer på medlemssiden: https://mylla-løypeforening.no/case-studies/arsmote-ekstra-13-mars-2021/

Møtet avholdes digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Vi oppfordrer medlemmene til å benytte muligheten for å forhåndsstemme. Du finner stemmeseddel og framgangsmåte på medlemssiden. Frist 10. mars 2021.

Del denne siden!

Skriv en kommentar