Løype- og føremelding 19.03.2021

Vårjevndøgn

I morgen er det vårjevndøgn – natt og dag er like lange. Vi er fortsatt inne i en vintermåned og det er fortsatt bra med snø i våre områder, men det går likevel mot lengre og lysere dager.

Vi har lagt bak oss en uke med godt skiføre pga. noe lågere temperatur enn i forrige uke. Snøen som kom i forrige uke har også bidratt til det gode føret. Vekslingen mellom minusgrader og plussgrader gjør at snøen etter hvert blir mer og mer kornet med 
noe hardere spor fra morgenen av og våtere føre utover dagen.

Det er varslet om at dette været vil fortsette gjennom helgen og utover i begynnelsen av neste uke. Mot slutten av uka ser det faktisk ut til at temperaturen bare så vidt vil gå ned mot null. Det betyr i så fall at snøsmeltingen vil pågå omtrent hele døgnet. Det er likevel ingen grunn til å frykte for skiføret i påsken.

Smørningstipset er det samme som tidligere; litt grunnklister/isklister dekket med et universalklister/fiolett klister vil jevnt over gi gode ski. I enkelte skyggefulle partier kan det fortsatt være ganske tørr snø, men det vil likevel gå greit med klister. Husk å ta med rødt klister dersom skituren varer til godt utpå dagen.

Arild rapporterer hver dag status for løypene.

Følg med på denne på hjemmesiden og på Facebook.

Med den gjeldende smittesituasjonen og de smitteverntiltakene som gjelder pr. i dag, så er det grunn til å forvente at skiløypene i enda større grad vil bli et fristed for folk i de neste uke og ikke minst i påsken. Det er svært viktig at folk har denne muligheten for både fysiske og mentale avbrekk i en ellers traurig tid. Samtidig er det viktig å overholde det regelverket som gjelder, også når en planlegger en tur i skiløypa. Det er ikke til å unngå at det kan bli tett mellom folk på parkeringsplasser, i løypekryss osv. Vurder om skituren kan starte noe tidligere enn normalt, evt. seinere enn vanlig. Det gir bedre flyt i løypene og mindre trengsel på parkeringsplassene.

God tur – og hold avstand!

Vennlig hilsenOlaf Godli

Del denne siden!

Skriv en kommentar