Vann og avløp i Myllaområdet

Et enstemmig kommunestyre vedtok på møte 25. mars 2021 å startet skisseprosjekt for kommunalt anlegg for vann og avløp i Myllaområdet. Prosjektet skal igjen diskuteres i kommunestyret i november.

Se saken diskutert i kommunestyret her: https://lunner.kommunetv.no/archive/147?caseId=3000

Saspapirer kan leses her: https://innsyn.lunner.kommune.no/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020023119&

Eller gå til lunner.kommune.no – Politikk – Sakspapirer fra og med 11.10.2019 – Kommunestyret – under Møteplan velg møtet 25.3.2021.

Del denne siden!

Skriv en kommentar