Løype- og føremelding 23.04.2021

Det går mot slutten av sesongen

Den siste uka har vært preget av mye fint, men tildels kaldt og vindfullt vær. Dette har redusert snøsmeltingen noe og skiføret holder seg fortsatt svært godt i øst- og nordvendte lier og på skogsbilveger der smeltevannet ikke gir åpne partier. Våren er imidlertid rett rundt hjørnet også i de mer høgereliggende områdene.

Framover vil det fortsatt holde seg kjølig med minimumstemperaturer om natten under null. På dagtid vil ikke temperaturen komme opp i mer enn 6-7 plussgrader. Dette gjør at skiføret fortsatt vil holde seg bra og løypekjøringen vil fortsette så lenge løypemaskinen kommer fram. Slik værvarselet er nå ligger det an til nok en uke med gode skimuligheter ut fra Mylla. Jeg minner om at 1. mai er neste lørdag!

Smørningstipset er fortsatt det samme som det har vært i mange uker nå; litt isklister/grunnklister dekket med et godt og slitesterkt universalklister som toppes med rødt klister etter at sola har fått tak i snøen. Daglengden økes merkbart på disse tider av året og sola preger snøen tidligere og tidligere på dagen.

Nok en sesong nærmer seg slutten. Det vi husker best fra årets sesong er to-tre kraftige snøfall som resulterte i svært mye toppbrekk, rotvelt og ødelagte verdier for grunneierne og veldig mye ekstraarbeid for løypekjørerne, forholdsvis kaldt vær i januar og februar og mye godt skiføre på klister i mars og april.

Det er mulig at dette blir siste melding for denne sesongen. Mylla løypeforening vil takke alle sine medlemmer/bidragsytere, løypekjørere samt alle grunneiere og andre samarbeidspartnere  for årets bidrag til løypekjøringsvirksomheten i vårt område og ønske alle en god vår og sommer – når den måtte komme.

Årets datoer for fellesdugnader og høstmøte er følgende:

25. september kl. 10.00
23. oktober kl. 10.00
Medlemsmøte 23. oktober kl. 16.00

Dere vil få en påminner om disse datoene utpå høsten.

Inntil videre vil Arild jevnlig publisere oppdatert informasjon om hvilke løyper som er/blir kjørt og hvordan forholdene er rundt omkring.

Følg med på denne informasjonen  på hjemmesiden og på
Facebook.

God tur!

Hilsen
Olaf Godli

Del denne siden!

Skriv en kommentar