ÅRSMØTE 1. OKTOBER 2011

ÅRSMØTE 1. OKTOBER 2011

Frammøte til årsmøtet kl. 16:00 ved parkeringsplassen ved brua over Smaugbekken, mellom Kalrasten og Beltern.

Les årsmøtepapirene her:

Dagsorden Årsmote MLF 2011

Årsberetning 2011

Regnskap og budsjetter årsmøte 2011

Protokoll årsmøte 01.10.2011

 
Kategorier: