ÅRSMØTE 13. OKTOBER 2012

ÅRSMØTE 13. OKTOBER 2012

Årsmøtet avholdes kl. 16:00 i Preppestallen, den nye garasjen for løypemaskinen – ved Mylla dam.

Les årsmøtepapirene her:

Årsregnskap 2011-2012

Valgkomiteens innstilling 2012

Forslag_til_vedtektsendringer_2012

Aarsberetning 2011-2012

Revisjonsberetning 2011 MLF

Kategorier: