Hugging på Bislingen.

Hugging på Bislingen.

Hugstmaskin og mannskap hadde 2 store oppdrag i vinter, først på Bislingen og så i Gran.
Så ble det oppdaget et hønsehaukrede i Gran. dermed ble hugging omprioritert.
Hugsten på Gan måtte bli ferdig før hekkesesongen, et stort område rundt redet blir bevart.
Noe annet hadde vært faunakriminalitet, med streng straff.
Lia fra Bislingsetera og sydover startes hugst når de er ferdig på Gran. Det tar resten av vinteren.
Der skal hugges 3000 m3 med tømmer her, det tar resten av vinteren. 
Trøsten må være at det er minst 20 år til neste gang de skal hugge her.

 

Foto: Ivar Ruud Eide