Kul-Turorientering i regi av Mylla løypeforening

Kul-turorientering er et upretensiøst initiativ fra og for glade markabrukere og medlemmer i Mylla Løypeforening. Vi har samlet en del informasjon og historier om plasser, topper, kulturminner og steder som har stor interesse for turfolket i området. Det har ikke vært enkelt å finne frem stoff om historien og livet her i Myllatraktene, men vi har klippet og limt og sakset fra mange ulike kilder. Skulle du kjenne til flere detaljer eller historier om plasser i området, tar vi med glede imot tips. Kom gjerne med forslag til nye poster også.

Vi har lagt opp til en kombinasjon av tur og kultur, og håper mange benytter anledningen til å bli litt bedre kjent i denne delen av Marka. Bruk gjerne litt tid både på turen og på postene.

For den observante turgåer er det flere rester av gamle rydningsrøyser og ringmurer etter tidligere aktivitet i området. Stedene har mange kvaliteter for den som bruker litt tid.

Vi takker Solfrid Myhre ved Hadeland Bergverksmuseum på Grua for bidrag som har forbedret postbeskrivelsene og historiene vi presenterer. God tur!

Hilsen Kulturorienteringskomiteen i Mylla Løypeforening

Inger Johanne Wiese, Margarete Wiese, Anne Sønstevold og Jakob Skogseid

Last ned og skriv ut kartene og postbeskrivelsene og kom i gang.

Kart 1 - 4 samlet - Viser alle postene og områdene Kul-Turorienteringen strekker seg over.

Kart 1: Postbeskrivelser Post 1 Skjerpemyr/Ristirauvfjellet - Post 2 Kalstad - Post 3 Skillebekk - Post 4 Vestre Hakkim - Post 5 Svart-marmorbrudd - Post 6 Nedre Karlstjern/Skjerpelykkja - Post 17 Åssjøsetra - Post 22 Bislingsetra (Kartet oppdatert aug2016 - Post 3)

Kart 2: Postbeskrivelser Post 7 Brattholt - Post 8 Kjempegrana ved Brattvoll - Post 9 Sindersetra – Post 10 Lamanshaugen – Post 11 Svarttjernshøgda

Kart 3: Postbeskrivelser Post 12 Pershusfjellet – Post 13 Finnstad – Post 14 Holoasetra  - Post 15 Roenseter – Post 16 Kollern – Post 23 Kastesteiene- Post 29 Korsgranbråten – Post 30 Mil.org.-cella ved Svarttjernet – Post 31 Finnerudsetra – Post 32 Ovre Vangsetra – Post 33 Ståttbråtan, «Bygata i nord». – Post 34 Ballangrudseterhøgda

Kart 4: Postbeskrivelser  Post 18 Elgstøa – Post 19 Bjørnhjellen – Post 20 Grønntjern – Post 21 Fjellsjøhøgda – Post 27 Båhussetra, «Bygata i sør» - Post 28 Syljusætra

Kart 5: Postbeskrivelser Post 14 Holosetra – Post 15 Roenseter - Post 16 Kollern - Post 18 Elgstøa – Post 19 Bjønnhjellen – Post 20 Grønntjern – Post 21 Fjellsjøhøgda – Post 23 Kastesteinene – Post 26 Katnosa – Post 27 Båhussetra, «Bygata i sør» - Post 28 Syljusætra.

Kart 6: Postbeskrivelser Post 11 Svarttjernshøgda – Post 12 Pershusfjellet – Post 13 Finnstad – Post 13 Post 13 Finnstad – Post 14 Holoasetra  - Post 15 Roenseter – Post 16 Kollern – Post 23 Kastesteiene – Post 24 Tjuvholmen – Post 25 Port Arthur – Post 29 Korsgranbråten – Post 30 MILORG-cella ved Svarttjernet

Til slutt kan du sette sammen kartene og løse rebusen - det står en kode på hver post - noter den. Send svaret sammen med navn og alder til Mylla Løypeforening ved jakob@skogseid.no

Kom gjerne med innspill og respons ved å bruke kommentarfeltet under artikkelen. Du må ha opprettet en bruker og være innlogget for å kunne skrive innlegg der.

Og her finner du mer lesestoff som er relevant for KulTurorienteringen:

Om Nordmarka i verneperspektiv

Om Markaskolene

Om Berhhard Herre

Om Bygata

Om MILORG – Hjemmestyrkene – Gutta på Skauen

Om Skogfinner og finneplasser

Om Geologi og gruvedrift