Løyperapport 30.12.2018.

Løyperapport 30.12.2018.

arildb... Da er løypene på veien Mylla syd frisket opp igjen. God tur.. :-)