MARKALOV OG MARKAGRENSE 13.03.2009

MARKALOV OG MARKAGRENSE 13.03.2009

 

Debatten går om Markaloven. Se hvor Markagrensen går i Myllaområdet og
Les forslaget til ny Markalov her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-23-2008-2009-.html?id=541061

Kategorier: