Melding nr 2 idag.

Melding nr 2 idag.

 

Mylla Løypeforening 27.10.2017 09:37 Nordmarka nord (arildb) Svea/Mylla: Mylla løypeforening 27/10 kl. 09:37:Det ble scooterkjørt bare til Åsjøkrysset 3 km. Derfra var det anleggsvirksomhet opp Åsjøveien og på veien til Trantjern. Værforhold, Bilkjøring, Turgåere på bena og hundespor gjorde det vanskelig å få til en god scooterløype alla det som blir når det er nysnø, men det er da et spor.