Snøtyngde på hyttetaket ?

Snøtyngde på hyttetaket ?

 

Snøtyngde på tak.

Jeg har fått noen henvendelser om det er nødvendig og måke av hyttetaket. 
Det kommer helt an på konstruksjonen, de fleste hytter som er bygd i senere tid er satt opp etter en standard som tar hensyn til snømengder på stedet.
Jeg har et frittstående uthus på hytta, der er taket 5.5x9 meter. For 14 dager siden ble det måkt av 1 meter snø på taket, nederste halvmeteren var ganske fast snø. 
Hvis en regner egenvekten på 0.35 kg så veide snøen på taket 17.3 tonn.
Etterhvert som snøen blir fuktigere blir det mye tungere.
Dette var et lite tak, hus og hytte kan en gange med 3. 

Ops: Bildet er arkivbilde