Medlemsmøte 23. oktober 2021

Medlemsmøte avholdes i Myllagarasjen ved Myllsdammen lørdag 23. oktober 2021 klokka 16:00.

Før det avholdes dugnad, oppmøte ved garasjen kl. 10:00.
I forkant av medlemsmøtet er det servering.

Årsmøtepapirer:

Dagsorden

Valgkomitéens innstilling 2021/2022

Gjeldende vedtekter

Beretning for Mylla Løypeforening januar – oktober 2021