Kategori : Generelt

Dugnadene nærmer seg

Vi minner om høstens dugnader i skiløypene: Lørdag 25.09.2021         Første dugnadsdag (kl 10:00 på Mylla)Lørdag 23.10.2021         Andre dugnadsdag med avsluttende medlemsmøte (kl 10:00 og 16:00 på Mylla) Det er tatt ut mye tømmer i vårt område, også langs skiløypene. Ved tømmerdrift i løypene, skal skogeier rette opp eventuelle skader, vi håper det gjøres i løpet […]

Dugnader og årsmøte 2021

Mylla løypeforening vil takke alle sine medlemmer/bidragsytere, løypekjørere samt alle grunneiere og andre samarbeidspartnere  for årets bidrag til løypekjøringsvirksomheten i vårt område og ønske alle en god vår og sommer – når den måtte komme. Årets datoer for fellesdugnader og høstmøte er følgende: 25. september kl. 10.0023. oktober kl. 10.00Medlemsmøte 23. oktober kl. 16.00 Dere […]

Vann og avløp i Myllaområdet

Et enstemmig kommunestyre vedtok på møte 25. mars 2021 å startet skisseprosjekt for kommunalt anlegg for vann og avløp i Myllaområdet. Prosjektet skal igjen diskuteres i kommunestyret i november. Se saken diskutert i kommunestyret her: https://lunner.kommunetv.no/archive/147?caseId=3000 Saspapirer kan leses her: https://innsyn.lunner.kommune.no/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020023119& Eller gå til lunner.kommune.no – Politikk – Sakspapirer fra og med 11.10.2019 – Kommunestyret […]

Ekstra årsmøte 13. mars 2021

Det er innkalt til ekstra årsmøte 13. mars 2021 kl 17:00På årsmøte 24.10.20 ble det i sak 6 orientert om endring av regnskapsår. Innkalling og årsmøtepapirer på medlemssiden: https://mylla-løypeforening.no/case-studies/arsmote-ekstra-13-mars-2021/ Møtet avholdes digitalt på grunn av koronasituasjonen. Vi oppfordrer medlemmene til å benytte muligheten for å forhåndsstemme. Du finner stemmeseddel og framgangsmåte på medlemssiden. Frist 10. mars […]