Generelt

Hyggelig høsttur.

Det var en hyggelig tur hvor temaet var historien rundt i området. Det kom godt med at Lunner Almenning hadde plasert denne krakken her i Kanalløypa, ved løypetraseen til Mylla Løypeforening.

Les mer →

Tur langs Bygata lørdag 8. september

Nå er det en mulighet til å bli litt kjent med en nygammal turvei i Mylla området. Mylla løypeforening setter den 8. september opp en tur langs Bygata, den gamle «veien» mellom Oslo og Hadeland.

Arild Schultz, en av de som har bidratt til gjenåpningen av Bygata, er turleder og guide.

Vi går den nordre delen av Bygata, starter ved Roensætra, en liten runde der, så til Sindersætra og stiger over Helgehaugen/faller ned til Slåttbråtån v/Olum.

Les mer →